Luuvähk (osteosarkoom) leonbergeritel.

See tuleb salaja, vaikselt ja kiiresti. See on erakordselt valus ja seotud paljude kannatustega, ning see lõpeb sama kiiresti, kui alguse sai, viies endaga kaasa ainult leonbergeri...


Mõningaid mõtteid sellest julmast haigusest.

Olles viimase 30 aasta jooksul läbi töötanud hulgaliselt leonbergerite kohta käivaid andmeid, oleme saanud teadlikuks mõningatest selle haigusega seonduvatest iseärasustest ning seaduspärasustest.
Me pole ei teadlased ega ka geneetikud ning võime teha oletusi vaid oma kogutud andmete tõepärasusele tuginedes, kuid selle surmava haiguse ebatavalised tunnusjooned viitavad selgelt pärilikkuse mõjule. Paljudes liinides on selle haigusega seonduv pärilik taust selgelt mõistetav lausa mitmete põlvkondade lõikes. Kui me järgime seda mõttekäiku edasi, jõuame järeldusele, et pärilikkusel võib olla ka retsessiivne mõju- märgatavalt rohkem isaseid kui emaseid koeri haigestub sellesse sandistavasse tõppe, kusjuures tihtipeale on tegu just sama pesakonna isenditega. See haigus näib teistest enam kimbutavat steriliseeritud koeri ning vähkkasvaja ilmneb sellistel juhtudel oluliselt varem peale tekkimist. Võimalik, et seksuaalhormoonid toimivad sel puhul inhibiitorina.
Luuvähk on väga agressiivne vähivorm, mis enamikel juhtudel viib haigestunud koera kiire surmani. Amputatsioonid pole ühelgi meile teadaoleval juhtumil olnud edukad ning on enamasti põhjustanud ainult mittevajalikke lisakannatusi nii koerale kui ka tema omanikule. Enamikel juhtudel areneb kasvaja väga kiiresti juba varases staadiumis, ajades siirdeid kopsudesse ja teistesse siseorganitesse. Sellest tulenevalt ilmnevad esimesed haigussümptomid just seoses kopsude, neerude, põrna, kõri või teiste siseorganitega ning tihtipeale alustatakse ravi ainult neile tuginedes. Mõned luuvähki haigestunud koertest elavad 10 või enama aastaseks ning seetõttu võib osadel juhtudel jääda selle haiguse kandja ka avastamata, kuna vahel juhtub, et koer sureb enne mõne teise, leonbergeritele iseloomuliku haiguse tagajärjel.
Luuvähk on leonbergeri tõu puhul surma põhjus nr.1. See on kahjuks olnud meie ümber juba aastakümneid ning ilmutanud siiani kasvutendentsi. Praegusel ajal sureb umbes iga kaheksas-üheksas leonberger enneaegselt luuvähi tagajärjel. Teoreetilised uurimustulemused, mis hõlmasid üle 700 Saksa päritolu leonbergerikutsika, näitasid, et igal aastal haigestub luuvähki ca 80 koera, seega haigestunute tegelik arv on kindlasti suurem. Oleme kindlad, et seejuures mängivad oma rolli ka teised faktorid, nagu raskemad haigused ja keskonnamõjud. Geneetiline eelsoodumus on aga üheselt mõistetav ning meie arvates haiguse avaldumise peamiseks põhjuseks. Luuvähk avaldub enamasti ainult kesk- või vanemas eas. Seega jõuavad selle konkreetse tõu puhul juba haigestunud koerad või selle haiguse geneetilised kandjad kõrgesse ikka, mis muudab aretusmeetmed raskeks. „Tänu” mahasalgamisele ning salatsemistele haigusest mõjutatud Leo ümber, pole mõistuspärane valik ega selektsioon aretuseesmärkidel reaalsuses võimalik ning seetõttu saadab nimetatud haigus seda tõugu ilmselt igavesti.

Norra Kennelklubi poolt ajavahemikul 1989-1998 läbi viidud uurimus luuvähi esinemise kohta näitas, et seda esineb sugupuude lõikes. Peale selle oli haigestunud leonbergerite seas 1,5 korda rohkem isaseid kui emaseid koeri. Kasvaja ajab laialdaselt siirdeid. 90% juhtudel on ta diagnoosimise hetkeks juba jõudnud siirdeid ajada.
Luukasvajate esinemissagedus erinevate vanuserühmade lõikes:

Nooremad kui 2 aastat- 8,0%
2,1-6,0 aastat-24,0%
6,1-10,0 aastat-49,3%
Üle 10 aasta-18,7%

Keskmine vanus(milleni paljud leonbergerid kunagi ei jõuagi): 7,5 aastat.

See uurimus on kooskõlas ka meie andmetega.

On märkimisväärne, et nendes liinides, mida mõjutab luuvähk, esineb mõnedel juhtudel ka teisi tõsiseid haiguseid. Siiski ei oma me piisavalt andmeid prognooside tegemiseks, kuna leonbergeri tõugu koeri vaevab üldiselt palju erinevaid haiguseid, mille tõttu on kindlaid seoseid keeruline tuvastada.

Võib-olla peaksime alustama tõuaretusest ja oma mõtteviisi muutmisest-nii kahju on sellest suurepärast tüüpi koerast!


(Artikkel tõlgitud pro-leonberger.com meeskonna loal lehelt: http://www.pro-leonberger.com/)