Tere tulemast leonbergerite lehele

Möödunud nädalavahetus oli edukas meie liikmetele mitte üksnes koolitusvaldkonnas vaid ka näituseringis. Seega võib tõdeda, et meie liikmete omanduses olevad koerad on nii andekad kui ka ilusad :)

30.07.2016 Saaremaa rahvuslikul näitusel osalesid edukalt kenneli Angelically kasvandikud. Kirsiks tordil imelise päeva lõpus saavutati järglasteklassis tulemuseks BIS1!

Palju õnne Marju ja kennel Angelically. Edu ja võite ka edaspidiseks soovides!

                                        Foto: Maie Kirnmann

Taas kord on meil suur rõõm teatada ühe koolitatud leonbergeri lisandumisest Eesti Leonbergerite Tõuühingu liikmete koerte seast.

31.07.2016 sooritasid KK1 eksami Angelically Nightlight Jade ja Aet Alt.

Nelli ja Aet’i töötahe on nauditav ja eeskujuks paljudele. Hea meeskonnana jõuavad Aet ja Nelli tegeleda mitme koeraspordialaga.

Palju õnne eduka KK1 eksami puhul! Soovime jõudu ning tahet uute sihtide seadmisel ning nende alistamisel!

                                        Nelli tõket ületamas

                                          Foto: Katrin Ratt

19.06.2016 toimunud I, II ja IX rühma näitusel Vanamõisas tegi ilma Leorock Eragon, olles tõu parim leonberger, II rühma parim koer ja kirsiks tordil tuli ära ka kogu näituse arvestuses BIS-3 koht.

Palju õnne ja õnnestumisi ka edaspidiseks Ann ja Eragon!

 

18.06.2016 toimunud veepääste võistlusest võtsid osa Aare Ööpik ja Happy Mr Oz Z Leonkovho Raja. Võistluspäeval valitsenud väga raskete ilmastikuoludele vaatamata saavutati VP1 klassis väga hea tulemus - 90 punkti 100st.

Palju õnne Aare ja Missu ning „märga käppa“ ka edaspidiseks!

       

Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi viib läbi vetelpääste treeninguid Tallinnas ja Haapsalus:

Rohkem ja täpsemat infot Tallinnas ning Haapsalus toimuvate treeningute kohta leiad http://www.newfclub.ee/index.php?id=38

Lõuna-Eestis viib vetelpääste treeninguid läbi veepäästekoerte grupp "Märjad käpad". Rohkem ja täpsemat infot Lõuna-Eestis toimuvate treeningute kohta leiad https://www.facebook.com/Lõuna-Eesti-veepäästekoerte-grupp-Märjad-käpad-1565358203776931/?fref=ts

 

Vetelpääste treeningutel osalemine aitab kaasa leonbergerite tõuomaste instinktide säilitamisele ja arendamisele!

 

Foto: Kaupo Rõivasepp

 

Koerte kaasamine sekkumistesse tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas on eesmärgipärane kindlale tegevusplaanile ja erialase väljaõppe saanud eksperdi poolt läbiviidav protsess.

Sekkumistes osalevad teraapiakoeratiimid koosnevad eksami sooritanud ja kehtivat litsentsi omavast koerajuhist ja koerast ning nendega koos töötavast eksperdist (sotsiaaltöötjast, pedagoogist, terapeudist jne) vastavalt teenuse iseloomule ja vajadusele. Koerte abil läbiviidavad sekkumised jagunevad:

koerte abil läbiviidav külastus

koerte abil õppimine

koerte abil läbiviidav teraapia

Teraapiakoeraks sobib täiskavanud ehk vähemalt 18 kuud vana koer, kes naudib võõraste inimese tähelepanu ja lähedust seda ise otsides ja pakkudes ilma koerajuhi sunnita. Koer on sõbralik, enesekindel, järjepidevalt koolitatud ning sotsialiseeritud ja hoolitsetud. Kelle omanik teadvustab koera füüsilise ja vaimse tasakaalu hoidmise tähtsust ning pakub oma lemmikule kvaliteetset ja täisväärtuslikku koeraelu.

Teraapiakoeraks pürgijad peavad esmalt läbi tegema sobivustesti ja koeraomanik teoreetilise sissejuhatava kursuse, mis annab ülevaate, millega tegu ja mida tähendab sekkumistes osalemine koerajuhi jaoks. Teraapiakoeratiimi eksami eduka sooritamise järel (http://teraapiakoer.ee/teraapiakoeratiimi-eksami-reeglid-ja-kirjeldus/) saab koeratiim unikaalse ID numbri, kantakse üleriigilisse teraapiakoeratiimide registrisse ning koerajuht saab õiguse astuda Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu tegevliikmeks. Liikmena saab tiim võtta osa korraldavatest koolitustest ning vastavalt soovile ja tiimi (nii koera kui inimese) võimetele, oskustele ning võimalustele panustada leitakse õige suund, sihtrühm ja projektid.

 

Eestis osalevad aktiivselt teist aastat külastuskoertena Tallinna Lastehaigla Neuroloogia osakonnas leonbergerid Faithful Amigo Delamain koduselt Hästi koos omaniku ja koerajuhi Mariaga Lindiga ning Faithful Amigo Chabasse koduselt Fiona omaniku ja koerajuhi Kadri Aksiniga.

 

See aga ei tähenda, et kõik leonbergerid sobivad teraapiakoeraks. Kõik koerad, on eelkõige unikaalsed isendid oma kaasasündinud eripäradega. Nii ei saa ega tohi keegi väita, et teraapiakoera saab aretada. Samuti oleks ohtlik ja vastutustundetu väita, et teraapiakoera järglased on kõik teraapiakoerad. Neil on küll suuremad eeldused, sest vanema/te iseloom pärandub ka lastele, kuid garantiisid ei ole. Sobivus ei ole seega tõupõhine vaid isendipõhine. Samuti omab väga suurt rolli, mida selle hea „materjaliga“ võtab ette ning milliseks õpetab ja kasvatab koera omanik.

Oma kogemuse ja koera Fiona (Faithful Amigo Chabasse) kohta saan väita olles ka tema kasvataja, et ta oli juba mõne nädalaselt eneskindel ja julge kutsikas. Uutes olukordades kohanes kiiresti, otsis inimese tähelepanu ning laste ja väiksemate koerte juuresolekul käitus ettevaatlikult. Iseloom oligi peamine põhjus, mis mind tema juures võlus ning meid lahutamatuteks tegi. Pidasin oluliseks sotsialiseerimist juba alates kolmandast elunädalast nii nagu ka kõigi oma teiste järglastegagi ning tänaseks saan kinnitada, et selline lähenemine tagab tuleviku kodus koera kergema kohanemise ja väldib iseloomuprobleeme tulevikus, mida toob kaasa vähene või sotsialiseerimata jätmine. Fiona on läbinud ka ühiskonnakõlbulikkuse testi ning osaleb minuga koolitustel tänaseni.

 

Ülevaate koostasid Fiona kasvataja, omanik ja koerajuht Kadri Aksin ning Maarja Tali.

 

Võimalik tellida Eesti Leonbergerite Tõuühingu logo ning enda ja/või koera nimesildiga treeningveste.

Meil on hea meel, et olete leidnud tee Eesti Leonbergerite Tõuühing (ELTÜ) kodulehele. Eesti Leonbergerite Tõuühing on asutatud 06. oktoobril 2011 ja on vastu võetud Eesti Kennelliidu liikmeks 03. novembril 2011. Tõuühing ühendab leonbergeri koerte omanikke, kasvatajaid ja teisi tõuhuvilisi isikuid.

Tõuühingu peamiseks eesmärgiks on vastata võimalikult paljude leonbergerite omanike ootustele, sest oma kogemustele tuginedes arvame, et nii nagu on erinevate huvidega leonbergerite omanikke on olemas ka erinevaid leonbergereid. Tahame tõuühingus palju tähelepanu pöörata leonbergerite tervisele. Sama tähtsaks peame koerte koolitust alates sotsialiseerimisest kuni tõsisemate koolitusteni välja, nagu näiteks vetelpääste ja kuulekus. Meie sooviks on, et nii koer kui omanik tunneksid võrdselt rõõmu teineteise olemasolu üle.

Tõuühingu tegevuse kaudu kogutakse ja jagatakse huvilistele teadmisi leonbergeri tõu kohta, abistatakse koeraomanikke kasvatus- ja aretusküsimustes, ning korraldatakse mitmesuguseid toredaid ühisüritusi, võimaldades inimeste vahelist kogemuste vahetamist vahetu suhtlemise teel.

Tõuühingusse kuuludes on Teil võimalik kaasa rääkida leonbergeri tõugu puudutavatel teemadel. Nagu igas tõuühingus, nii esineb ka leonbergerite omanike ja kasvatajate seas pisut erinevaid lähenemisi tõule. Seetõttu on just eriti oluline tõu seisukohast nende võimalikult lai esindatus tõuühingus, sest ainult nii on meil võimalik vältida vähemuste kõrvale jäämist.

Tõu üldise hüvangu nimel püüab Eesti Leonbergerite Tõuühing maksimaalselt panustada tõu aretuse koordineerimisse ja üldsuse teadlikkuse tõstmisse tõust. Liikmena on Teil võimalus sellesse oma panus anda. Eelnimetatud tegevuse kaugemale ulatuvaks eesmärgiks on tagada, et ka aastakümnete pärast on olemas selline vahva koeratõug nagu leonberger, ning seda samal kujul nagu ta kunagi üldsusele tuttavaks sai – sõbraliku iseloomuga, hea tervisega, suurepäraste tööomadustega ja imeilusa välimikuga.


Meie koduleht valmis paljude toredate ja abivalmis inimeste koostööna. Erilised tänusõnad Aili Kivinurmele, Lilith Aspele, Pille Lillepalule, Tiina Ööpikule, Aare Ööpikule, Ülle Kurulile ja OÜ-le Format Arvutid.

Meeldivate kohtumisteni

Eesti Leonbergerite Tõuühing