KUULEKUSKOOLITUS
Kuulekuskoolituse eesmärgiks on anda koerale kuulekuse algõpetus ning tutvustada koeraomanikule põhimõtteid, mis võimaldaksid koeraga õigesti ja tulemuslikult suhelda. Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse koolituse tulemusi ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset. Eesmärgiks on ka loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga harrastuse loomine. Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.

KUULEKUSKOOLITUSE EESKIRI (KK)

ÜHISKONNAKÕLBLIKKUSE TEST (BH)
BH eksam on sobiv kõikidele koeratõugudele ja segaverelistele koertele, ning soovitatav eeleksam teenistuskoertele enne teenistuskoertele mõeldud eksamite sooritamist.
Ühiskonnakõlblikkuse test koosneb järgnevast kolmest osast:
A. kuulekusosast
B. linnaosast
C. teooriaeksamist (vabatahtlik)
Eksamit korraldav organisatsioon võib viia läbi teoreetilise eksami. Teooriaeksam viiakse läbi enne BH eksami kuulekus- ja linnaosa. Teooriaeksam koosneb 100 küsimusest. Eksam on sooritatud, kui 70% küsimustest on vastatud õigesti. Teooriaeksami läbiviimist kontrollib vastav kohtunik.
Eksamiküsimused valmistab ette ja toimetab eksami korraldajatele EKL KKK. Positiivselt eksami sooritanud koerajuhile antakse vastav tunnistus.
Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades. Hea jätk nii KK kui ka SK tegelejatele.

ÜHISKONNAKÕLBLIKKUSE EESKIRI (BH) (vt lk.20-25, kehtivad alates 01.07.2012)

 

SÕNAKUULELIKKUSE KOOLITUS
Sõnakuulelikkuse (edaspidi SK) koolituse eesmärgiks on õpetada koerale meeldivat käitumist ja sõnakuulelikkust ning koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. Eriline tähelepanu SK koolituses on pööratud juhi ja koera vahelisele kontaktile ning koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning juhist eemal. SK võistluste eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemusi ehk siis koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset. Võistluste eesmärgiks on samuti saada lisateadmisi koera õppimisvõimest ning koolituse võimalustest parandada koera sotsiaalset sobilikkust. Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkonnaga koeraharrastuse lisamine. SK korraldatakase vaid võistlusi, eksameid selles koolituses ei ole. Sobilik kõikidele tõugudele erineivaid karaktereid silmas pidades.

Üldised eeskirjad osalemaks sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel

Muud SK-ga seotud dokumendidVEEPÄÄSTE

Veepääste(VP) koolituse eesmärgiks on aktiivne vaba aja veetmine koos koeraga. Veepääste koolitus aitab kaasa newfoundlandi koerte, landseeride ja leonbergerite tõuomaste instinktide säilitamisele ja arendamisele. Veepääste koolituse üheks eesmärgiks on koerte koolitamise ja koerte veepääste koolituse populariseerimine Eestis. Veepääste koolitus baseerub koera loomuomasel veeinstinktil ning koera ja koerajuhi vahelisel koostööl. Koer ei ole veepäästes iseseisev päästja, vaid ta on inimese abiline koos oma instinktide, füüsilise võimekuse ja inimesele orienteeritusega. VP eksamite ja võistluste eeskirjad kehtivad kõigil Eesti Kennelliidu ja selle liikmesorganisatsioonide poolt Eesti Vabariigis korraldatavatel ametlikel VP eksamitel ja võistlustel.

 

Sõltuvalt meie laiuskraadidel valitsevatest ilmaoludest on vetelpääste hooaeg Eestis kahjuks lühike. Enamasti maist kuni septembrini toimuvad Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi poolt korraldatavad vetelpääste treeningud Tallinnas Männikul AS Silikaat territooriumil. Kokku saadakse tavaliselt 1 kord nädalas. Treeninguid viiakse läbi mitmes eri grupis, sõltuvalt koerte treenituse tasemest. Alates 2006 aastast korraldatakse ka rahvusvahelisi vetelpäästelaagreid.

Lõuna - Eesti vetelpäästekoerad tegutsevad nime all Lõuna-Eesti Veepääste Grupp - Märjad Käpad. Treeningud toimuvad tavaliselt Nõo Paisjärve ääres. Nende tegemistest saate lugeda Facebooki seinalt Lõuna-Eesti veepäästekoerte grupp "Märjad käpad"

 

VEEPÄÄSTE KATSE EESKIRI