Liikme avaldus

MTÜ Eesti Leonbergerite Tõuühingu liikmemaks 2018 aastal, vastavalt üldkoosoleku protokollile, on 20 EURi (võimalus on liikmemaksu maksmine kahe osamaksena, millest esimese osa (10 EURi) sissemakse tähtaeg on 31.03.2018 ja teise osa (10 EURi) sissemakse tähtaeg on 30.09.2018.

Avaldus

Palun võtta mind vastu Eesti Leonbergerite Tõuühingu liikmeks. Kohustun järgima Ühingu põhikirja, Ühingu aukoodeksit ning leonbergerite aretusreegleid, esitama Ühingu juhatusele koopia minu omanduses või rendil oleva leonbergeri tõutunnistusest, kennelnime olemasolul selle registreerimistunnistusest ning terviseuuringute (puusa- ja küünarliigeste düsplaasiauuringu, LPN1 testi, silmauuringu vms) tegemisel selle tulemustest. Minu kontaktandmete või eelpool loetletud dokumentide muutumisest või lisandumisest olen kohustatud ühe kuu jooksul informeerima Ühingut. Olen ühe kuu jooksul kohustatud informeerima Ühingut minu omanduses või rendil oleva leonbergeri surmast, rendilepingu lõppemisest või sellest, kui koeral on avastatud pärilik viga või päriliku haiguse põdemine või mõni muu tervisehäire, mille korral tema kasutamine tõuaretuses on välistatud või keelatud. Nõustun, et kõikide minu omanduses olevate koertega seotud infot s.h. terviseuuringute tulemusi ja näituste tulemusi ning fotosid võib avalikustada. Samuti võib tõuühingu tegevuse raames avaldada järgmised andmed minu kohta: nimi, mobiiltelefoni nr., meiliaadress, kodulehekülje aadress, postiaadress, ainult linn või maakond. Avaldamisele mittekuuluv palume märkida täiendava info lahtrisse. Sooviga astuda MTÜ Eesti Leonbergerite Tõuühingusse võtan endale kohustuse tasuda õigeaegselt liikmemaksud.

Astu liikmeks avaldus