Kohustuslikud terviseuuringud:

 • puusadüsplaasia (HD) uuring tulemusega A või B
 • küünarliigese düsplaasia (ED) uuring tulemusega 0 või 1
 • pärilike silmahaiguste uuring -  HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV tulemusega „leiuta“.

Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune.

Paaritushetkel ei või silmauuringutulemus olla vanem kui 24 kuud.

 

Näitusehinne (minimaalnõuded välimikuhindele):

 • hinne “suurepärane” kahelt erinevalt ametlikult näituselt ja kohtunikult vähemalt 19 kuu vanusena. Üks näitustest peab olema rahvusvaheline näitus või erinäitus.
 • koer on aretusreeglitele vastav ka siis, kui  tal on kinnitatud EST CH (Eesti Välimikutšempion) tiitel.

 

Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded):

 • Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.
 • Aretuses võib kasutada koeri vanuses 24. elukuust.
 • Emasel koeral võib Eestis olla kuni 25 järglast või 3 pesakonda. Kolmas pesakond on lubatud juhul kui esimese kahe pesakonna kutsikate arv kokku jääb alla 15. Viimane pesakond registreeritakse tervikuna.
 • Viimase paarituse hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat.
 • Emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 12-kuune.
 • Isasel koeral võib Eestis olla kuni 25 järglast.
 • Aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Tõuühingu või Eesti Leonbergerite Klubiga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitada ka teist ühingut.
 • Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Tõuühing või Eesti Leonbergerite Klubi.

 

Eeltoodud leonbergerite aretuserinõuded kehtivad 01.07.2018- 31.12.2018!

 

Soovituslikud terviseuuringud:

Polüneuropaatia LPN1 ja LPN2 geenitest

Leukoentsefalomüelopaatia (LEMP) geenitest

Gonioskoopia - silma iridokorneaalnurga uurimine.

 

Soovituslikud testid:

BH-test või iseloomutest.