Leonbergerite aretusnõuded.

1.Tervis (pärilike vigade vastu võitlemise meetmed):
HD: A, B,
ED: 0/0, 1/1
Silmad  :  silmauuring  tulemusega:  Ei  esine  HC,  PRA,  RD,  entroopium,  ektroopium, PHTVL/PHPV.
Uuringu teostamise hetkel peab olema koer vähemalt 18-kuune. Paarituse hetkel ei või silmauuring olla vanem kui 24 kuud.

2. Näitusehinne (minimaalnõuded välimikuhindele):
Mõlemal   vanemal   hinne   “suurepärane”   kahelt   ametlikult   näituselt   erinevatelt kohtunikelt vähemalt 19 kuu vanusena. Üks näitustest peab olema rahvusvaheline näitus või erinäitus. Koer on aretusreeglitele vastav ka siis, kui  tal on kinnitatud EST V CH (Eesti Välimiku Tšempion) tiitel.

3. Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded):
- aretuses tohib kasutada koeri vanuses alates 24. elukuust.
- emaskoera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10 kuud vana.
- isasel koeral võib olla Eestis maksimaalselt 40 järglast.
- emasel koeral võib Eestis olla kuni 4 pesakonda, kusjuures viimase paarituse hetkel ei tohi emane olla vanem kui 7 aastat.

Aretuserinõuded  1 -3  peavad  olema  täidetud  enne  paaritust. Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite Tõuühing.

Aretuse eriloa taotlemine peab olema enne eriloa kinnituse taotlemist Eesti Kennelliidult kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite Tõuühinguga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal taotlusest teavitada ka teist ühingut.

Leonbergerite aretuserinõuded kehtivad 01.07.2013-30.06.2018.

Soovituslik terviseuuring:
LPN1 geenitesti tegemine ja testi tulemuste alusel olevad järgnevad aretuskombinatsioonid on rangelt soovituslik kõigile Eesti Leonbergerite Tõuühingu liikmete omanduses olevatele aretuses kasutatavatele koertele:
a) tulemus N/N vaba.
b) tulemus N/D kandja võib kasutada ainult juhul, kui vastaspoole tulemus on N/N vaba.
c) koeri, kelle geenitesti tulemus on LPN1 –D/D haige, ei ole lubatud aretuses kasutada.
d) kahe LPN1 – kandja D/N x D/N kombinatsiooni aretuses kasutada ei tohi.

Soovituslikud testid:
BH testi või iseloomu testi läbimine on soovituslik kõigile Eesti Leonbergerite Tõuühingu liikmete omanduses olevatele aretuses kasutatavatele koertele.